Mesterhus

Mesterhus Norge er en del av Mestergruppen A/S som har lang tradisjon og virksomhet med utspring i byggmestervirksomhet i Norge. Gruppen arbeider i dag blant annet med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer.

Grunntanken er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

Hans-Eriks Bygg har vært tilknyttet Mesterhus siden 2007

Hans-Eriks Bygg hos Mesterhus
Bestill Gratis Katalog fra
Mesterhus
Mesterhus hjemmeside